2.4 Winst- & verliesrekening

Als zzp’er heb je te maken met een winst- en verliesrekening. Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd, geeft overzicht van de opbrengsten en kosten over een bepaalde periode. hiermee bereken je of je in een vaste periode (meestal een jaar) winst, dan wel verlies hebt gedraaid.

Een resultaten-rekening is niet hetzelfde als een balans. Op resultatenrekening zet je al je inkomsten tegenover al je uitgaven, op een balans zet je alle bezittingen van jouw bedrijf tegenover de manier waarop deze gefinancieerd zijn. Een balans heeft altijd hetzelfde bedrag links en rechts, bij een winst- en verliesrekening gaat het juist om het verschil: meer inkomsten dan uitgaven betekent winst, meer uitgaven dan inkomsten betekent verlies.

Ficsus.nl is ontwikkeld vanuit de ondernemer. Je voert eenvoudig je inkomsten en uitgaven in. Ficsus.nl zorgt ervoor dat deze boekhoudkundig juist worden verwerkt. Dit geldt ook voor je winst- en verliesrekening. Door het jaar heen kan je van elke willekeurige datum de winst- en verliesrekening raadplegen. Gebruik de winst- & verliesrekening om na te gaan hoe je onderneming ervoor staat en of je in staat bent om voldoende winst te maken. Waar komen de grote kosten vandaan en hoe zit het aan de andere kant met de bronnen van winst? Ficsus.nl geeft je gelijk overzicht.

Naamloos

Een ander belangrijk onderwerp voor een zzp’er is de btw-aangifte. Je leest alles over de btw-aangifte op de volgende pagina.

<Vorige paginaVolgende pagina>