5.1 Var-verklaring

Wanneer je als zzp’er bij een opdrachtgever aan de slag gaat zal de opdrachtgever in de meeste situaties vragen om een VAR-verklaring. Dit begrip staat voor Verklaring Arbeidsrelatie en wordt door de belastingdienst afgegeven. De VAR-verklaring is elektronisch aan te vragen op de website van de belastingdienst. Dit is tot 1 mei 2016 mogelijk via de volgende link:
– Belastingdienst VAR-verklaring

De VAR verklaring gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Dan is het niet meer mogelijk om zo’n verklaring aan te vragen. In plaats daarvan dient een modelovereenkomst gebruikt te worden. Dit model is bedoeld om de zzp’er en opdrachtgever duidelijkheid en zekerheid te bieden. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft je opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Belangrijk om te weten is dat je dan niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijg je dus geen uitkering!

Een VAR-verklaring voor 2014, 2015 en 2016 was geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving op 1 mei 2016 inging. Deze overgangsregeling geldt voor alle VAR-verklaringen voor 2014 en 2015, zolang je hetzelfde werk doet onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden.

Wat houdt die nieuwe DBA wet precies in? Moet ik met mijn opdrachtgever rond te tafel gaan zitten? Lees verder op de volgende pagina.

<Vorige paginaVolgende pagina>