4.3 Startbalans

Een startbalans bestaat vaak uit facturen die nog niet betaald zijn, maar al wel zijn uitgestuurd (en soms zelfs al geboekt zijn) en of inventaris die je nog op de balans wilt zetten. In Ficsus.nl hoef je geen startbalans te maken, want die maakt het programma automatisch. Een factuur die je inboekt heeft drie data:

– Factuurdatum (relevant voor de btw-aangifte);
– boekdatum (relevant voor de balans en winst- & verliesrekening) en
– betaaldatum (relevant voor de banksaldi).

Ficsus.nl neemt bovenstaande data automatisch mee in je startbalans.

Voorbeeld 1. Op de startbalans 2016 moet een overlopende post worden overgenomen omdat je een dienst geleverd hebt, factuur hebt gestuurd, maar de betaling nog niet is gedaan. Vul dan in factuurdatum in vorig jaar, boekdatum in vorig jaar – maar betaaldatum in huidig jaar. Je zult zien dat van 1 januari tot de datum van betaling er een post nog te ontvangen op je balans verschijnt.

Voorbeeld 2. Crediteuren/debiteuren. Als u factuurdatum in vorig jaar zet, maar boekdatum en betaaldatum in nieuw jaar zal op de startbalans huidig jaar een post debiteuren/crediteuren verschijnen. De boekdatum betreft de dag waarop een financieel feit in de boekhouding wordt vastgelegd.

Voorbeeld 3. Je hebt bijvoorbeeld in 2014 een laptop aangeschaft. In 2016 ben je begonnen te werken met Ficsus.nl. In dat jaar besluit je om de laptop op de balans te zetten. De oorspronkelijke factuurdatum dien je in te voeren. Dan komt het bedrag op de balans te staan, min 2 jaar afschrijven.

Je hebt het vast wel eens gehoord, het afsluiten van een boekjaar. Wat houdt dit precies in? De volgende pagina geeft je informatie over het afsluiten van een boekjaar.

<Vorige pagina Volgende pagina>