5.3 Keurmerk boekhouden

Als zzp’er ben je wettelijk verplicht om een boekhouding bij te houden. Je moet deze administratie ook 7 jaar bewaren, en wel op de manier zoals de Belastingdienst voorschrijft. Immers, de administratie is de onderbouwing van je belastingaangifte. Als zzp’er betaal je inkomstenbelasting over je bedrijfswinst en (in de meeste gevallen) omzetbelasting over de producten en diensten die je aanbiedt.

Online boekhouden via Ficsus.nl wordt via het Keurmerk Zeker-Online ondersteund door de Belastingdienst.  Ook de Belastingdienst heeft belang bij een goed boekhoudprogramma. Hoe beter het boekhoudprogramma, hoe sneller een eventuele controle en hoe kleiner de kans op verrassingen. Een betrouwbare administratie is de basis voor een goede bedrijfsvoering en een juiste belastingaangifte. In samenwerking met de Belastingdienst is daarom het keurmerk Zeker-Online ontwikkeld. Als een boekhoudprogramma dit keurmerk heeft, ben je er zeker van dat de software veilig en betrouwbaar is. En dat deze geschikt is om gegevens mee te bewaren waar de Belastingdienst om vraagt.

Ficsus.nl is de trotse bezitter van het keurmerk Zeker-Online. Op 9 maart 2015 is deze namens de stichting uitgereikt aan Ficsus.nl. De directeur MKB van de Belastingdienst, Siallino-Keen, benadrukte het belang van het keurmerk voor online boekhouden. ‘‘Het is belangrijk om fouten op voorhand te voorkomen in plaats van achteraf correctie te moeten doorvoeren.’’ Online boekhouden wordt steeds belangrijker voor ondernemers om aan hun administratieve verplichtingen te voldoen. Het keurmerk geeft aan dat de aanbieder van online boekhouden haar technische- en juridische infrastructuur op orde heeft. De keurmerkeisen bestrijken een breed terrein op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, uitwisselbaarheid van gegevens, privacy en continuïteit.

Stichting Zeker-Online
Op 2013 is de stichting Zeker-Online opgericht. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur bestaande uit Bert Tuinsma (voorzitter) en Will Reijnders. Het bestuur verleent een keurmerk pas nadat op basis van een strenge, externe en onafhankelijk audit is vastgesteld dat het online boekhoudpakket voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het normenkader van Zeker-Online. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Deelnemers.

Het keurmerk beoogt zekerheid. Er zeker van zijn dat je online administratieve dienst betrouwbaar, veilig en voortdurend beschikbaar is. Het keurmerk hanteert de richtlijnen voor veilige webapplicaties van het NCSC. Daarnaast stellen zij eisen aan de continuïteit en de privacy. Dit is van belang om de veiligheid van gebruik van een online administratie te waarborgen. Een onafhankelijk en deskundig auditteam beoordeelt de online administratieve dienst.

<Vorige paginaVolgende pagina>