2.1 Grootboekrekeningen

Een grootboekrekening bestaat uit een aantal ”verzamelmappen” waarin je de inkomsten en uitgaven onderbrengt in groepen zoals bijvoorbeeld: geleverde producten, bankrekeningen, autokosten, telefoonkosten, ontvangen btw, betaalde btw etc. Het grootboek is eigenlijk de kern van de gehele boekhouding. Hiermee is inzicht te verkrijgen in de financiële stromen die omgaan in je bedrijf.

Elk grootboekrekening die je aanmaakt, krijgt een uniek rekeningnummer (niet te verwarren met een bank- of een gironummer) toegewezen. Alle grootboekrekeningen bij elkaar worden grootboek of grootboekrekeningschema genoemd. Verder is elke grootboekrekening van het type balansrekening of van het type resultatenrekening. Wees gerust, aan het eind van deze cursus weet je precies de betekenis van deze begrippen.

Het is soms best lastig om te bepalen of iets op de balans of op de winst- en verliesrekening moet. Ficsus.nl snapt dat je als ondernemer hier niet te lang over wilt nadenken. Ficsus.nl heeft al een voorselectie gemaakt van een groot aantal grootboekrekeningen. Je kiest eenvoudig de gewenste grootboekrekening en het programma verwerkt dit automatisch in de balans of winst- en verliesrekening. Koop je bijvoorbeeld een nieuwe laptop. Je kiest ‘computer / laptop’ en je laat het programma zijn werk doen. Alles is netjes en correct verwerkt. Zo eenvoudig is boekhouden.

Naamloos

< Vorige paginaVolgende pagina >