Begrippenlijst

Begrippenlijst

Het is van belang om een juiste administratie bij te houden. Dit is niet alleen wettelijk verplicht maar geeft je ook inzicht in je bedrijfsvoering. Als zzp’er is het van belang om een juiste administratie te voeren. Maar wat hoort er nu allemaal bij de administratie. De Belastingdienst noemt alle gegevens over je onderneming die je vastlegt op papier of in digitale vorm. De volgende zaken worden daarbij omschreven:
Als zelfstandig ondernemer heb je recht op diverse aftrekposten, voordeelregelingen en winstvrijstellingen. Door daar gebruik van te maken verlaag je de fiscale winst. Door - op papier - de winst te verlagen, betaal je dus minder belasting. De meeste aftrekposten, winstvrijstellingen en voordeelregelingen worden niet automatisch toegepast door de Belastingdienst.
In de boekhouding spreekt men van balansrekeningen. Dit zijn grootboekrekeningen die een bepaalde 'waarde' of 'schuld' vertegenwoordigen. Als u bijvoorbeeld een computer koopt dan heeft die computer een dag na de aankoop nog steeds een aanzienlijke waarde. Ook bijvoorbeeld uw bankrekening is een balansrekening: het saldo van uw bankrekening vertegenwoordigt immers de waarde aan geld dat u op de bankrekening heeft staan. De balans is een overzicht van alle balansrekeningen en hun saldo's. Op de balans komen nooit negatieve bedragen voor. In plaats daarvan kent de balans twee 'zijden'. De activa- en de passivazijde. Aan de activa-kant staan alle 'tegoeden' en op de passiva-kant staan alle schulden. Als het saldo op uw bankrekening negatief is, vindt u het saldo van uw bankrekening op de balans dus aan de passiva-kant (het is immers een schuld aan de bank). Is het positief, dan staat het aan de activa-kant.
De Belastingdienst hanteert een fiscale bewaarplicht. Je bent als ondernemer verplicht om je administratie zeven jaar te bewaren. Na deze termijn worden de gegevens niet meer opgevraagd door de Belastingdienst. Het is dus van belang dat je gegevens zeven jaar beschikbaar zijn.
Ben je werkzaam als zzp’er in de bouw? Met het ijzersterk gereedschap van Ficsus.nl doe je eenvoudig je boekhouding. Op een eenvoudige wijze voer je de in- en verkooporders in en maak je factureren in eigen huisstijl. Zelfs de btw wordt automatisch berekend. Ook is het eenvoudig om je uren te koppelen aan een factuur en met een paar drukken op de knop is je rittenregistratie weer kloppend.
Ben je werkzaam als zzp’er in de persoonlijke dienstverlening? Met het boekhoudprogramma van Fiscsus.nl heb je de juiste tool in handen om gemakkelijk, snel en efficiënt je administratie bij te houden. Ook voor ondernemers zonder uitgebreide boekhoudkennis. Vele kappers, wasserijen, schoonheidssalons, autorijscholen, uitvaartbedrijven en andere persoonlijk dienstverleners gingen je al voor. Het boekhoudprogramma van Ficsus.nl maakt het bijhouden van de boekhouding heel eenvoudig. In een paar klikken boek je in- en verkopen en maak je snel facturen in eigen huisstijl. Die facturen kan je vervolgens met één druk op de knop digitaal versturen. Het boekhoudprogramma is voor iedere ondernemer toegankelijk, met of zonder boekhoudkundige kennis. Dus ook de Btw-aangifte doe je voortaan gewoon zelf! Kies voor onze oplossingen voor persoonlijke dienstverleners en ervaar hoe makkelijk het is om zelf de boekhouding te doen en altijd financieel inzicht te hebben in je onderneming.
Ben je werkzaam als zzp’er in de zakelijke dienstverlening? Met het boekhoudprogramma van Fiscsus.nl heb je de juiste tool in handen om gemakkelijk, snel en efficiënt je administratie bij te houden. Ook voor ondernemers zonder uitgebreide boekhoudkennis. Vele notarissen, advocaten, architecten, communicatiebureaus, schoonmaakbedrijven en vele andere zakelijke dienstverleners gingen je al voor. Het boekhoudprogramma van Ficsus.nl maakt het bijhouden van de boekhouding heel eenvoudig. In een paar klikken boek je in- en verkopen en maak je snel facturen in eigen huisstijl. De facturen kan je vervolgens met één druk op de knop digitaal versturen. Het boekhoudprogramma is voor iedere ondernemer toegankelijk, met of zonder boekhoudkundige kennis. Dus ook de Btw-aangifte doe je voortaan gewoon zelf! Kies voor onze oplossingen voor zakelijke dienstverleners en ervaar hoe makkelijk het is om zelf de boekhouding te doen en altijd financieel inzicht te hebben in je onderneming.
Ben je werkzaam als zzp’er in de zorg? Met het eenvoudige boekhoudprogramma van Ficsus.nl is dit vrij eenvoudig. Op een eenvoudige manier boek je de inkomsten en uitgaven. Maak je factureren in eigen huisstijl en koppel je uren aan je factuur. Met de rittenregistratie in Ficsus.nl krijg je eenvoudig overzicht in de gereden kilometers. Je kunt direct zien hoeveel kilometers je zakelijk of privé hebt gereden.
Btw staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Wanneer je als zzp’ers waarde toevoegt (lees: omzet draait) bereken je daar btw over. Deze btw moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Men spreekt hier ook wel van omzetbelasting (ob).
Als zzp'er heb je recht op diverse aftrekposten, voordeelregelingen en winstvrijstellingen. Door daar gebruik van te maken verlaag je de fiscale winst. Door - op papier - de winst te verlagen, betaal je dus minder belasting. De meeste aftrekposten, winstvrijstellingen en voordeelregelingen worden niet automatisch toegepast door de Belastingdienst.
De Belastingdienst stelt de volgende regels om aangifte doen: - Doe je aangifte per kwartaal of per maand, dan doe je uiterlijk aangifte op de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal of de maand waarover je aangifte doet. - Doe je per jaar aangifte? Dan doet je aangifte voor 1 april van het eerstvolgende jaar. Het is belangrijk om op tijd aangifte te doen. Doe je dit te laat, dan ontvang je een naheffingsaanslag en moet je mogelijk een boete betalen aan de Belastingdienst.
De btw is aftrekbaar over de inkopen, kosten en investeringen. De btw is alleen aftrekbaar indien je voldoet aan de volgende voorwaarden: 1. Je gebruikt de aangeschafte goederen en diensten voor omzet die belast is met 21%, 6% of 0% btw. Over de uitgave voor vrijgestelde omzet mag je dus geen btw aftrekken. 2. Je krijgt een factuur waarop btw staat. Deze factuur moet voldoen aan de eisen voor een btw-factuur. 3. De goederen of diensten waarvoor je een btw-factuur hebt ontvangen, moeten ook daadwerkelijk aan je geleverd zijn.
In sommige gevallen mag je de btw niet aftrekken. Deze uitgaven zijn in sommige gevallen wel aftrekbaar als zakelijk kosten voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De volgende zaken komen niet in aanmerking voor btw aftrek: - privéaankopen - uitgaven die je maakt voor vrijgestelde omzet - eten en drinken in de horeca - personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken (van meer dan €227 per persoon per jaar)
Het is van belang om te controleren of je klant een ondernemer is. Je kan dit eenvoudig controleren op de internetsite van de de Europese Commissie (Vies). Je kunt hier de btw-identificatienummers van je afnemers uit alle EU-lidstaten controleren. Dus ook van Nederlandse afnemers.
Je koopt een auto die je zakelijk en privé wilt gebruiken. Je moet dan een keuze maken om te dit te rekenen als bedrijfs- of privévermogen. Dit is belangrijk voor de btw-aftrek bij de aanschaf. Reken je dit tot het bedrijfsvermogen, dan kan je de btw over de aanschaf als voorbelasting aftrekken. De btw voor het onderhoud en het gebruik is ook aftrekbaar als voorbelasting. Als vervolgens bijvoorbeeld je personeel deze auto privé gaat rijden, dan kan je de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet je voor het privégebruik btw betalen. Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.
Je moet op tijd de btw-aangifte doen. Voor het op tijd doen van aangifte geldt een coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Als de aangifte binnen deze termijn binnen is, dan volgt er geen boete. Als de aangifte later of helemaal niet binnenkomt bij de Belastingdienst, dan volgt er een boete van €65,-.
Het is alleen mogelijk om in uitzonderlijke situaties uitstel aan te vragen voor je btw-aangifte. Dan moet er sprake zijn van een ernstige calamiteit. In dat geval moet je contact opnemen met de Belastingdienst.
Hierin staan de facturen van je klanten en je leveranciers gespecificeerd met bedragen, openstaande posten, btw etc. Deze gegevens zijn afkomstig van je in- en verkoopadministratie.
Op 1 mei 2016 neemt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) de plaats over van de VAR-verklaring. De nieuwe wet is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en meer verantwoordelijk voor de arbeidsverhouding neer te leggen bij de opdrachtgever. De Var-verklaring bood opdrachtgevers vrijwaring voor belastingen en sociale premies, maar zelfstandigen niet. Zelfstandigen konden geen rechten aan een VAR-verklaring ontlenen. De Belastingdienst had hierdoor weinig mogelijkheden om te handhaven bij opdrachtgever die werkte met schijnconstructies. Een modelovereenkomst is grotendeels hetzelfde als ieder andere overeenkomst van opdracht. De modelovereenkomst regelt primair de rechten en plichten van opdrachtnemer en opdrachtgever. Daar komt voor de modelovereenkomst nog bij dat deze vanwege de zogenaamde kernbepalingen volgens de fiscus iets zeggen over de vraag of voor de werkzaamheden die in die overeenkomst worden geregeld loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen. Van belang is dus om goed te weten wat je afspreekt en om je daar, zeker voor wat betreft de kernbepalingen, aan te houden. De praktijk mag dus niet afwijken van wat er in de overeenkomst staat. Anders vervalt de vrijwaring voor loonheffing.
De Belastingdienst benoemt een aantal diensten waar het verlaagde tarief van 0% toegepast mag worden. Dit zijn de volgende diensten: - Diensten bij import vanuit en export naar niet-EU-landen - Internationaal personenvervoer - Werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet-EU-Landen - Bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer. Let er wel op dat er uitzonderingen zijn op bovengenoemde diensten. Deze zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.
De Belastingdienst benoemt een aantal diensten waar het verlaagde tarief van 6% toegepast mag worden. Dit zijn de volgende diensten: - Fietsen repareren - Schoeisel en lederwaren repareren - Kleding en huishoudlinnen repareren - Diensten van kappers - Werkzaamheden aan woningen - Logies - Cultuur en recreatie - Uitvoerende kunstenaars - Sport waaronder zwembaden en sauna’s - Personenvervoer - Diensten van agrariërs Let er wel op dat er uitzonderingen zijn op bovengenoemde diensten. Deze zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.
Bij een eenmanszaak voer je de onderneming alleen. Dat is het geval als je een zelfstandig beroep uitoefent (bijvoorbeeld notaris of huisarts) of als je de enige eigenaar van het bedrijf bent. Je kunt dus ook een eenmanszaak hebben als je personeel in dienst hebt. Als je aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, ben je voor de inkomstenbelasting voortaan ondernemer. Je kunt dus gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers. Ook voor de btw ben je zelf ondernemer en zijn de btw-regels van toepassing. Als je personeel in dienst neemt, krijg je te maken met loonheffingen. De eenmanszaak is geen rechtspersoon. Als je een eenmanszaak hebt, ben je dus aansprakelijk voor de schulden van je onderneming.
Waar moet een factuur eigenlijk minimaal aan voldoen? Op deze vraag geeft de Belastingdienst antwoord. Dit zijn de minimale factuureisen: - Naam en adres - Btw nummer - KvK nummer - Een uniek volgnummer (factuurnummer) - De datum waarop de factuur gemaakt is (factuurdatum) - Naam en adres van de afnemer - De datum of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd - Het aantal geleverde goederen of diensten - Een omschrijving van de goederen of diensten - Het Btw-tarief dat wordt toegepast - Het bedrag dat je in rekening brengt exclusief btw - Het Btw-bedrag Het btw-tarief geniet nog wat verdere uitleg. Je kunt namelijk ook te maken krijgen met btw-verlegd. Je dient dan ook op de factuur aan te geven dat de btw-verlegd is met daarbij het btw-nummer van degene naar wie btw is verlegd.
De Belastingdienst benoemt een aantal zaken die met het 0%-tarief belast zijn. Dit zijn de volgende goederen: - Goederen die je exporteert - Goederen die nog niet zijn ingevoerd - Goederen die je levert aan of in een btw-entrepot - De levering en bevoorrading van schepen en vliegtuigen - Visvangst - Accijnsgoederen Let er wel op dat er uitzonderingen zijn op bovengenoemde goederen. Deze zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.
De Belastingdienst benoemt een aantal goederen waar het verlaagde tarief van 6% btw toegepast mag worden. Dit zijn de volgende goederen: - Voedingsmiddelen - Water - Agrarische goederen - Kunst, verzamelvoorwerpen en antiek - Boeken en periodieken - Gas en minerale olie voor de tuinbouw Let er wel op dat er uitzonderingen zijn op bovengenoemde goederen. Deze zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.
Sinds 1 oktober 2012 is de btw verhoogd van 19% naar 21%. Het 21% tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn, en die niet onder het 6%- of 0%- tarief vallen.
Een grootboekadministratie bestaat uit een aantal “verzamelmappen” waarin je de inkomsten en uitgaven onderbrengt in groepen zoals bijvoorbeeld: geleverde producten, bankrekeningen, autokosten, telefoonkosten, ontvangen btw, betaalde btw etc. Al deze onderwerpen krijgen een nummer, een zogenaamd grootboekrekeningnummer. Het grootboek is eigenlijk de schil om de gehele boekhouding.
De in- en verkoopadministratie bestaat uit het inboeken van je verkoopfacturen en inkoopfacturen op grootboekrekeningen.
Belasting betalen moeten we allemaal, nooit leuk. Maar als je bedenkt dat je inkomstenbelasting moet betalen kan je ook bedenken dat iets verdiend hebt. Eens per jaar (maart - april) moet je een aangifte voor de inkomstenbelasting doen. Het uitgangspunt is de winst die je in de winst- en verliesrekening hebt staan. Vanuit dit basisbedrag kan je de belastingvoordelen voor zelfstandigen toepassen. Zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, startersaftrek etc.
Je betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet je een sluitende kilometeradministratie bijhouden.
Indien je in een jaar minder dan €1.883 btw hoeft te betalen, dan kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Het kan zelfs zijn dat je helemaal geen belasting hoeft te betalen. Je komt dan in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling. De Belastingdienst geeft hiervoor vier voorwaarden waar je aan dient te voldoen: - Je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma. - Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan €1.883 btw betalen in een jaar. - Je onderneming is in Nederland gevestigd. - Je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de btw. Het is belangrijk om te weten dat de kleineondernemersregeling niet geldt voor rechtspersonen. Dit zijn bijvoorbeeld bv’s, stichtingen of verengingen. De regeling geldt daarom ook niet als een van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.
Als je zakendoet buiten de EU, heb je te maken met de btw-regels in ons land en de regels in het andere land. Op de vraag waar je aan moet voldoen buiten de EU, is er geen eenduidig antwoord. Dat verschilt per land en je moet zelf nagaan aan welke regels je moet voldoen.
Je levert als zzp’er goederen aan een ander EU-land. Is het dan noodzakelijk om de btw in rekening te brengen aan de klant? En waar doe je de aangifte? Allereerst moet er een onderscheidt gemaakt worden tussen het leveren van diensten of goederen. Daarnaast moet er gekeken worden of je klanten de btw-aangifte zelf verzorgen. Over het algemeen geldt dat je geen btw in rekening brengt aan ondernemers uit andere EU-landen. Bij goederen pas je het 0%-tarief toe en bij diensten wordt de btw verlegd naar de klant. Lever je goederen of diensten aan een klant die geen aangifte doet, bijvoorbeeld een particulier, dan breng je normaliter het Nederlandse btw-tarief in rekening.
De margeregeling zijn gebruikte goederen die je hebt ingekocht zonder btw. Bij gebruikmaking van margegoederen mag je de margeregeling toepassen. Je berekent de btw dan niet over je omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoop je met winst, dan is de winstmarge positief en moet je btw betalen. Verkoop je met verlies, dan heb je een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge hoef je geen btw te betalen, maar krijg je ook geen btw terug.
Samen met je opdrachtgever kan je een overeenkomst opstellen op basis van een modelcontract. Deze modelovereenkomsten zijn te vinden op site van de Belastingdienst. Als je werkt op basis van een modelovereenkomst, houdt je opdrachtgever geen loonheffingen voor je in. Je zult ook niet in aanmerking komen voor werknemersverzekeringen: de Belastingdienst ziet jou als zelfstandig ondernemer.
Je bent ondernemer als je zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit hebt. Als je een onderneming start, moet je bij de Kamer van Koophandel aanmelden. Vervolgens beoordeelt de Kamer van Koophandel of je ondernemer bent voor de btw.
Je gebruikt de privéauto ook voor zakelijke doeleinden, dan kan je deze declareren bij je eigen bedrijf. Dit geldt ook voor een huurauto. Het bedrag dat je mag aftrekken voor zakelijke ritten bedraagt €0,19 per gereden kilometer. Bereken je de kilometers door aan de opdrachtgever dan moet je hierover btw betalen. Het tarief van de kilometers volgt het btw-tarief van je gedeclareerde uren. Je mag geen btw aftrekken als je auto tot het privévermogen wordt gerekend. Gebruik je de privéauto ook zakelijk, dan mag je de btw op onderhoud, reparatie en gebruikskosten aftrekken voor zover je de auto zakelijk gebruikt. De rittenadministratie moet inzicht geven welke kilometers zakelijk dan wel privé gereden zijn. Van zowel de onderhoudskosten als de benzinekosten mag je de btw aftrekken in verhouding met de kilometers die zakelijk gereden zijn.
Als ondernemer mag je jaarlijks (fiscaal onbelast) sparen voor toekomstige uitgaven. Het totale bedrag dat je voor toekomstige uitgaven hebt gespaard wordt een reserve genoemd.
Bij Ficsus.nl hoef je geen startbalans te maken, want die maken wij. Dat is de kracht van Ficsus.nl. verschillende data in te voeren. Bij een inkomstenfactuur is dit standaard.
Als je btw in rekening brengt over de omzet, dan betaal je die aan de Belastingdienst. Het is mogelijk dat wanneer je een product of dienst levert, je niet zelf de btw betaalt maar de ontvangende partij (ondernemer). Je ‘verlegt’ de btw dan naar de andere ondernemer. Dit wordt de verleggingsregeling genoemd. Niet alle werkzaamheden kunnen gebruik maken van de verleggingsregeling. De verleggingsregeling werkt als volgt. Wanneer je btw-verlegt toepast dan zet je op de factuur ‘btw verlegd’. Daarbij vermeld je op de factuur het btw-nummer van de ondernemer naar wie je de btw verlegd. In de btw-aangifte vul je in voor welke omzet je de btw hebt verlegd. Is de btw naar jezelf verlegd? Dan vul je de vergoeding die je betaald hebt en de naar jezelf verlegde btw in. In Ficsus.nl wordt de verleggingsregeling automatisch verwerkt in de btw aangifte. Je hoeft dan alleen maar bij het inboeken aan te geven dat de verlegging regeling toepast is. Hieronder staat een voorbeeld van een belastingaangifte waar de verleggingsregeling is toegepast.
Voorbelasting is de btw die jij aan je leveranciers hebt betaald en die je, bij de btw-aangifte, mag aftrekken van de btw die je hebt berekend. Het verschil tussen deze twee bedragen is de btw die je aan de Belastingdienst dient te betalen. Als het verschil negatief is, dan krijg je geld terug van de Belastingdienst.
De Belastingdienst geeft een aantal voorbeelden van diensten of goederen die vrijgesteld zijn van btw. Deze vrijgestelde goederen of diensten staan vermeldt op de site van de Belastingdienst. Over deze vrijgestelde diensten hoef je geen btw te betalen. Het is echter niet toegestaan om over de kosten en inkoop de btw af te trekken in de btw-aangifte.
Indien je werkt met inkoop en verkoop van goederen zal je minstens één keer per jaar moeten inventariseren en de voorraad en de waarde daarvan vermelden in de boekhouding.
Op 1 mei 2016 neemt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) de plaats over van de VAR-verklaring. De nieuwe wet is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en meer verantwoordelijk voor de arbeidsverhouding neer te leggen bij de opdrachtgever. De Var-verklaring bood opdrachtgevers vrijwaring voor belastingen en sociale premies, maar zelfstandigen niet. Zelfstandigen konden geen rechten aan een VAR-verklaring ontlenen. De Belastingdienst had hierdoor weinig mogelijkheden om te handhaven bij opdrachtgever die werkte met schijnconstructies.
Aan het eind van een kalenderjaar dien je een winst- en verliesrekening te produceren waaruit blijkt welke winst je als zzp’er maakt. Dit is eigenlijk een verzameling van cijfers over je bedrijf, waarin staat wat je verdient hebt, wat je eigen vermogen is, welke schulden je hebt aan leveranciers, wat je nog dient te ontvangen van je klanten etc. Kortom het is net als een schoolrapport waarin staat hoe goed, of slecht je presteert met je bedrijf. De winst die vermeld staat in je winst- en verliesrekening is het uitgangspunt voor de te betalen inkomstenbelasting
Woon-werkverkeer is het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplaats. Is er geen vast werkadres bekend, dan gelden alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres als woon-werkverkeer. Ook het af en toe reizen van de woon- of verblijfplaats naar het bedrijfsadres om daar bijvoorbeeld materiaal op te halen valt hieronder. Reizen van en naar andere plaatsen dan de hiervoor bedoelde vaste werkplaats of het bedrijfsadres gelden niet als woon-werkverkeer. Als een bouwvakker of installatiemonteur reist naar de bouwplaats of het adres van de klant, dan is dat geen woon-werkverkeer.
Het keurmerk Zeker-Online richt zich op drie pijlers. Betrouwbaarheid, veiligheid en juridische zekerheid. Je bent met dit keurmerk er zeker van dat je online administratieve dienstverlening betrouwbaar, veilig en voortdurend beschikbaar is. Het keurmerk hanteert de richtlijnen voor veilige webapplicaties van het NCSC. Ook gelden er strenge eisen wat betreft continuïteit en privacy. Het keurmerk kadert het veilig gebruik van een online administratie in. Een onafhankelijk en deskundig auditteam beoordeelt de drie pijlers.