3.2 Bankmutaties importeren

In de vorige paragraaf heb je gekozen voor het automatisch importeren van je bankgegevens. Dankzij deze functionaliteit heb je altijd een 100% match tussen je saldo op de zakelijk bankrekening en je saldo in de Ficsus.nl boekhouding. Hieronder staat beschreven hoe je de bankmutaties eenvoudig kan importeren.

Ga naar het tabblad bank. Je ziet gelijk een scherm met de mogelijkheid om de bankmutaties te importeren. Ga als volgt te werk:
1. Selecteer de gewenste rekening
2. Importeer het MT940-bestand

Naamloos

Het MT940-bestand
Een MT940-bestand is een bestandsformaat om financiële banktransacties te exporteren. Je kunt eenvoudig bij je bank dit bestand downloaden. Aangezien elke bank anders werkt en je het niet op dezelfde manier kunt downloaden is er een makkelijke handleiding beschikbaar voor Rabobank, ABN-AMRO, ING-bank en Triodos Bank. Klik hier voor de handleiding.

Vervolgens kan je eenvoudig je bankmutaties afboeken.

Naamloos

Hoe boek je nu eigenlijk een inkomstenfactuur? In de volgende paragraaf wordt dit uitgelegd.

<Vorige paginaVolgende pagina>