1.1 Algemene begrippen

Als zzp’er ben je wettelijk verplicht om een boekhouding bij te houden. Je moet deze administratie ook 7 jaar bewaren, en wel op de manier zoals de Belastingdienst voorschrijft. Immers, de administratie is de onderbouwing van je belastingaangifte. De Belastingdienst stelt geen specificeerde eisen aan een administratie maar volstaat met ”een degelijke administratie te voeren op een manier die controlerende belastingmensen snel inzicht kan geven”.

Als zzp’er krijg je te maken met btw. Btw staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Wanneer je als zzp’er waarde toevoegt (lees: omzet draait) bereken je daar btw over. Deze btw moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Men spreekt hier ook wel van omzetbelasting (ob).

De belastingdienst bepaalt of je btw-plichtig bent. De Belastingdienst formuleert dit als volgt: ”voor de btw ben je ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent”. Maar de Belastingdienst geeft ook aan dat het in sommige gevallen onduidelijk is of je ondernemer bent. Zo zijn diensten van journalisten, componisten en schrijven vrijgesteld van btw. Daarnaast kunnen je inkomsten zo laag zijn dan je alsnog geen btw hoeft te betalen. Voor een compleet overzicht verwijs ik je graag naar de site van de Belastingdienst.

Btw is dus de belasting die je betaalt over je omzet. Je berekent de btw in de prijs voor je goederen of diensten. Per maand, kwartaal of jaar doe je aangifte en betaal je de btw. Btw die je zelf betaald hebt over de zakelijke kosten kan je aftrekken.

Wanneer ben je nu eigenlijk als zzp’er een ondernemer? De belastingdienst zegt over dit begrip het volgende. Je bent ondernemer als je zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit hebt. Als je een onderneming start, moet je bij de Kamer van Koophandel aanmelden. Vervolgens beoordeelt de Kamer van Koophandel of je ondernemer bent voor de btw. Op de site van belastingdienst staan de voorwaarden opgenomen voor het ondernemerschap.

< Vorige pagina  – Volgende pagina >