1.2 Administratie zzp’er

Het is van belang om een juiste administratie bij te houden. Dit is niet alleen wettelijk verplicht maar geeft je ook inzicht in je bedrijfsvoering. Door gebruik te maken van het online boekhoudprogramma van Ficsus.nl heb je online de beschikking over de cijfers en de resultaten van je onderneming. Het boekhoudpakket is speciaal gemaakt voor zzp’ers. Je voert eenvoudig je inkomsten en uitgaven in. Deze worden automatisch verwerkt in een balans en winst- en verliesrekening. Met een druk op de knop de btw-aangifte versturen naar de Belastingdienst. Dit kan je voortaan gewoon zelf.

Wat hoort er nu alleen precies bij je administratie? De belastingdienst noemt alle gegevens over je onderneming die je vastlegt op papier of in digitale vorm. De volgende zaken worden daarbij omschreven:
– Kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen;
– financiële aantekeningen, zoals het inkoop – en verkoopboek;
– tussentijds gemaakte controle berekeningen;
– ontvangen factureren en kopieën van verzonden facturen;
– bankafschriften;
– contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
– agenda’s en afsprakenboeken;
– correspondentie en
– software en databestanden.

Een betrouwbare administratie is de basis voor een goede bedrijfsvoering en een juiste belastingaangifte. Tijdens de cursus zullen bovenstaande begrippen nader ter sprake komen.

<Vorige paginaVolgende pagina >