5.2 Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Na de afschaffing van de VAR-verklaring kan via een voorbeeldovereenkomst van de Belastingdienst vrijwaring worden verkregen voor loonheffing. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen de overeenkomst nu laten toetsen door de belastingdienst. Als je een modelovereenkomst gebruikt, zegt dat niets over hoe de belastingdienst je inkomsten ziet. Of je inkomsten winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden zijn, beoordeelt de belastingdienst bij de aangifte van je inkomstenbelasting. Wordt er gewerkt volgens een van de modelovereenkomsten, dan zegt dat dus alleen iets over de loonheffingen en niet over je ondernemerschap. Via de volgende link zijn deze overeenkomsten te downloaden:
– Belastingdienst algemene modelovereenkomsten

De belastingdienst heeft op haar website de volgende stappen gedefinieerd wat je moet doen:

– Bedenk samen met je opdrachtgever of je een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. Je hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Bij twijfel kun je met de opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
– Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop je en de opdrachtgever willen werken.
– Leg vast volgens welke modelovereenkomst je en de opdrachtgever gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin je afspraken maakt met de opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.
– Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst. Zolang je en de opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden.
– Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat het niet verplicht is om een modelovereenkomst te gebruiken. Als je geen gebruik maakt van modelovereenkomsten, dan moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffing moet betalen. De opdrachtgever en de zzp’er krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om zo nodig de werkwijze aan te passen. Er geldt wel een inspanningsverplichting: je moet beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat je niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

Wat is het doel nu eigenlijk van de nieuwe wet? De belastingdienst geeft aan dat de nieuwe wet beter aansluit bij de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap, dat de balans in verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemers beter wordt verdeeld alsmede dat de belastingdienst efficiënter kan handhaven. Door middel van een modelovereenkomst gaat de belastingdienst ervan uit dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. De nieuwe wetgeving doelt er dus op om schijnzelfstandigheid effectiever tegen te gaan. De opdrachtgever en opdrachtnemers worden nu ook samen verantwoordelijk voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsverhouding.

Tot slot willen wij jullie nog attent maken op een zeer belangrijk aspect voor online boekhouding. Is het boekhoudprogramma wel veilig en betrouwbaar? Hoe kan ik dit nu zeker weten? Lees hier alles over op de volgende pagina.

<Vorige pagina – Volgende pagina>